III

HOE ZIET JOUW NIEUW BUSPLAN ERUIT?

This is an error message!

FAQ

Vragen over ons nieuw busplan? Hieronder vind je vast de antwoorden.

Blijven dezelfde wijken bediend met het nieuwe busplan?

Alle haltes blijven behouden en bijkomende bestemmingen zullen worden toegevoegd. Sommige verbindingen zullen weliswaar worden aangepast.

Het busplan past vele buslijnen aan. Is heel het Gewest betrokken of slechts enkele wijken?

Het busplan heeft een impact op heel het Brusselse gebied, maar de aanpassingen zijn groter in het noorden en het westen van het gewest. Het Richtplan Bus heeft een impact op ongeveer 2/3 van het huidige busnet. Dat betekent echter niet dat de reisweg van alle buslijnen ingrijpend aangepast wordt. In vele gevallen blijft de reisweg van veelgebruikte buslijnen onveranderd. Het is wel mogelijk dat sommige lijnen een nieuw nummer krijgen, maar voor deze klanten kan men ervan uitgaan dat de bediening onveranderd blijft.

Worden alle lijnen gelijktijdig aangepast?

Neen, het busplan wordt progressief doorgevoerd, in verschillende stappen, naargelang de behoeften van de klant, de moeilijkheidsgraad om bepaalde aanpassingen door te voeren, de beschikbare middelen (materieel, chauffeurs, budget, aanpassingen aan de openbare ruimte enz.) en de levering van nieuwe bussen.

Wanneer gebeuren deze aanpassingen?

Tussen 2018 en 2021 zal het busplan doorgevoerd worden.

Houdt het busplan rekening met reizigers die overstappen op andere netten? (TEC, De Lijn, NMBS)

Er werd voor de uitwerking van het plan rekening gehouden met de oorsprong en bestemming van alle openbaarvervoergebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De prioriteit werd gegeven aan de Brusselaars en de omliggende rand.

Wat gebeurt er met het Noctis-net? Wordt het nachtnet ook aangepast?

Naar aanleiding van het project van de Stad Brussel voor autoloze straten in het centrum werd begonnen met de aanpassingen van het Noctis-net. De reisweg blijft onveranderd (halte Centraal station en lus voor lokale bediening). De MIVB overweegt evenwel een reorganisatie (uitbreiding) van het nachtnet binnen 2 à 3 jaar.

Bij de invoering van het Richtplan Tram zijn veel tramlijnen gesplitst om de regelmaat te bevorderen. Vandaag voorziet het busplan in buslijnen die soms een lang traject afleggen. Waarom wordt dezelfde logica niet toegepast voor zowel tram als bus?

Bus en tram hebben niet dezelfde functie. De trams zijn er om de bewoners van de buitenwijken zo snel mogelijk naar het centrum te brengen en omgekeerd. Sommige bedienen ook grote ringverbindingen (lijnen 7 of 94). De bussen bedienen de wijken onderling of vervoeren de klanten naar de tram of de metro. Het is dus belangrijk om de overstap tussen buslijnen tot een minimum te beperken om zo de aansluiting met tram of bus te bevorderen. Het Richtplan Bus identificeert enkele prioritaire assen waar de doorstroming van de bussen zou moeten worden verbeterd. Deze assen worden bediend door structurerende buslijnen met een hoge frequentie of buslijnen die in vergelijking met andere lijnen van het net een lang traject afleggen.

Komen er nieuwe eigen busbanen?

Ja, een nieuw AVANTI-plan wordt aan het busplan gelinkt voor de inrichting van nieuwe eigen banen voor het openbaar vervoer en meer bepaald voor de bussen.

Wat is het aandeel van nieuwe haltes die worden gecreëerd en waar worden deze gevestigd?

In wijken waar het busplan totaal nieuwe busbedieningen voorziet, moeten nieuwe haltes worden aangelegd. Om een idee te geven van de omvang: er is sprake van een honderdtal haltes, beide richtingen inbegrepen. Het huidige net telt momenteel ongeveer 1.700 haltes (het betreft dus een toename van 5-6%). Door de reorganisatie van de bestaande lijnen zullen bestaande haltes ook moeten worden verplaatst. Er loopt momenteel nog een studie naar de precieze vestiging van de nieuwe haltes.

Houdt het busplan rekening met de werkelijkheid op het terrein of berust deze alleen op concepten?

Het busplan berust op concepten voor een toegenomen capaciteit van het busnet, voor een beter comfort en nieuwe verbindingen naar wijken die momenteel weinig of slecht worden bediend. Er werd uiteraard rekening gehouden met de werkelijkheid op het terrein, maar sommige nieuwe inrichtingen zullen nodig zijn.

Hoeveel bijkomende chauffeurs vereist het busplan?

Voor het busplan zouden zo’n 700 bijkomende chauffeurs nodig zijn.

Hoeveel bijkomende bussen vereist het busplan?

Er zullen ongeveer 150 bussen bij komen, waarvan een veertigtal elektrische bussen. Bovendien worden de oudste bussen vervangen door nieuwe hybride bussen, die minder vervuilen dan de bestaande dieselbussen. Die zouden allemaal in 2018 en 2019 geleverd moeten worden.

Waarom voorziet het busplan geen verbinding tussen de Keizer Karellaan en Simonis?

Het busplan bevoorrecht de complementariteit tussen de verschillende openbaarvervoeroperatoren in Brussel. Dankzij de MOBIB-kaart zal het voortaan eenvoudig zijn om van het ene net op het andere over te stappen. De Lijn bedient al de verbinding tussen de Keizer Karellaan en het stadscentrum via Simonis. In plaats van hetzelfde traject parallel te bedienen, stelt de MIVB voor om de Keizer Karellaan met de Heizel te verbinden.

Lijnen 13 en 14 worden aangepast, wat gebeurt er met lijn 15?

Lijn 15 is een avondlijn en net zoals de andere avondlijnen zal die verdwijnen. Het onderscheid tussen daglijn en avondlijn is voor de klanten moeilijk te vatten. Lijnen 13 en 14 zullen dus ook na 20 uur bediend worden.

De eindpunten Beekkant en Simonis zijn al volzet. Hoe kunnen er nog bijkomende bussen stationeren?

Nieuwe inrichtingen zullen moeten worden voorzien, maar die zijn niet onoverkomelijk. Simonis wordt momenteel bediend door twee doorkomende lijnen (bus 14/15 en 20) en twee lijnen die er hun eindhalte hebben (bus 13 en 87). Het busplan voorziet slechts in één doorkomende lijn (bus 13) en nog altijd twee lijnen waarvoor dit de eindhalte is (49 en 87).

Waarom wordt de huidige lijn 49 niet met gelede bussen bediend?

Momenteel beschikken we niet over voldoende gelede bussen om ze ook op lijn 49 in te zetten. De nieuwe gelede bussen die de laatste maanden werden geleverd, werden prioritair ingezet op lijnen die grote structurele overbezettingsproblemen kennen tijdens de spits ondanks een hoge doorkomstfrequentie (interval van 5 minuten). Dat is het geval voor de lijnen 84, 87, 53 of 29. In het nieuwe busplan wordt buslijn 49 echter beschouwd als een lijn waarop gelede bussen zouden kunnen worden ingezet indien hier en daar enkele inrichtingen doorgevoerd worden naargelang de topologie.

De aanleg van de nieuwe Wagonstraat in Ukkel tussen het station van Kalevoet en de Alsembergsesteenweg richting Stalle wordt al lang aangekondigd. Hoe zit het met dit project?

Het project is in volle ontwikkeling, waarbij er uitgebreid samengewerkt wordt met de gemeentes.

Zal de bediening van Ukkel Stalle/Gatti de Gamond de vorige reiswegen volgen?

De halte Ukkel-Stalle zal opnieuw bediend worden volgens het busplan, via lijn 74.

Waarom voert buslijn 43 geen volledige lus uit om de Kauwberg met het Observatorium te verbinden?

Deze lus wordt door lijn 60 uitgevoerd. Lijn 43 verlengen tot aan het Observatorium zou geen significant voordeel bieden.

Westland Shopping van Anderlecht zal beter worden bediend. Is het mogelijk om in een halte te voorzien binnen het complex, zoals dit ook al gebeurt in andere steden?

De plaats waar de haltes zullen worden ingericht, werd nog niet bepaald, maar de voorkeur gaat wel degelijk uit naar een nieuwe halte midden in het complex. Er werden hieromtrent contacten gelegd met de eigenaars die voor het winkelcentrum een renovatieproject ontwikkelen.

Zullen de lijnen 47 en 57 een gemeenschappelijk eindpunt hebben?

Het eindpunt van de doorstreepte lijn 47 en van lijn 57 aan het Militair Hospitaal zou ongewijzigd moeten blijven.

Wordt er in een verbinding voorzien tussen Neder-Over-Heembeek en Haren?

Neen, een gelijkaardige verbinding is niet voorzien. Het is niet mogelijk om tussen alle wijken een rechtstreekse verbinding aan te bieden. Bovendien laat de huidige topologie van het net niet toe om een buslijn het kanaal vlot te laten oversteken om deze twee wijken met elkaar te verbinden. Het busplan voorziet echter wel in een nieuwe ringbuslijn nr. 56 die Neder-Over-Heembeek, Schaarbeek en de Europese wijk (Schuman) zal bedienen. Deze verbinding zal toelaten om het aantal aansluitingen vanaf Neder-Over-Heembeek naar vrijwel alle bestemmingen in het Noordoosten van de stad te verminderen. Om van Peter Benoit naar Evere Shopping te gaan moet een klant momenteel eerst buslijn 47 nemen, nadien tram 7 en uiteindelijk buslijn 66. Met het nieuwe busplan zal het mogelijk zijn om dit in twee stappen te doen door eerst de nieuwe buslijn 56 te nemen en nadien lijn 66.

Waarom wordt buslijn 65 niet via de Pachecolaan gestuurd om het Madouplein te ontlasten?

Dit voorstel kan bestudeerd worden en zou een gunstige oplossing kunnen zijn indien de rijtijden tussen het Queteletplein en het Centraal Station er niet op achteruit gaan.

Waar zullen de bussen in Schuman stationeren?

Er wordt nog besproken met het Gewest hoe het Schumanplein en de omliggende assen heraangelegd zullen worden. Er wordt in ieder geval voorzien dat de bussen hun huidige reisweg zouden mogen blijven volgen. De eindpuntzones zullen in samenspraak met het Gewest en de betrokken gemeentes moeten worden vastgelegd. Indien er in Schuman niet genoeg mogelijkheden zouden zijn, zou er ter hoogte van het station Maalbeek ook een eindpuntzone kunnen worden aangelegd.

Als ik iets opzoek via de routeplanner, is het gesuggereerde traject niet optimaal en bevat het veel overstappen. Hoe komt dit?

De routeplanner wordt momenteel nog op punt gesteld. Voorlopig wordt het snelste traject voorgesteld, maar in een toekomstige versie zal de routeplanner ook het meest rechtstreekse traject voorstellen. Mocht u vaststellen dat iets niet klopt, mag u ons steeds contacteren via het contactformulier op deze website om ons hiervan op de hoogte te brengen.

next page
II
This is an global error message!