FAQ

Vragen over ons nieuw busplan? Hieronder vind je vast de antwoorden.

Wat verandert er concreet aan mijn buslijn?

Ontdek hieronder alle informatie en veranderingen gelinkt met je buslijn door te klikken op het overeenkomstige nummer.

 

131417202127282934363841424345464748495052535456575859606163646566697172747576777879808687888995

Blijven dezelfde wijken bediend met het nieuwe busplan?

Alle haltes blijven behouden en bijkomende bestemmingen zullen worden toegevoegd. Sommige verbindingen zullen weliswaar worden aangepast.

Het busplan past vele buslijnen aan. Is heel het Gewest betrokken of slechts enkele wijken?

Het busplan heeft een impact op heel het Brusselse gebied, maar de aanpassingen zijn groter in het noorden en het westen van het gewest. Het Richtplan Bus heeft een impact op ongeveer 2/3 van het huidige busnet. Dat betekent echter niet dat de reisweg van al deze buslijnen ingrijpend aangepast wordt. In vele gevallen blijft de reisweg van veelgebruikte buslijnen onveranderd. Het is wel mogelijk dat sommige lijnen een nieuw nummer krijgen, maar voor deze klanten kan men ervan uitgaan dat de bediening onveranderd blijft.

Worden alle lijnen gelijktijdig aangepast?

Neen, het busplan wordt progressief doorgevoerd, in verschillende stappen, naargelang de behoeften van de klant, de moeilijkheidsgraad om bepaalde aanpassingen door te voeren, de beschikbare middelen (materieel, chauffeurs, budget, aanpassingen aan de openbare ruimte enz.) en de levering van nieuwe bussen.

Houdt het busplan rekening met reizigers die overstappen op andere netten? (TEC, De Lijn, NMBS)

Bij de uitwerking van het busplan is er rekening gehouden met het vertrekpunt en de bestemming van alle openbaarvervoergebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De noden van de Brusselaars en de bewoners in de omliggende rand kregen hierbij prioriteit.

Wat gebeurt er met het Noctis-net? Wordt het nachtnet ook aangepast?

Het Noctis-net is aangepast bij de invoering van de voetgangerszone in het centrum van de stad Brussel. De huidige reisweg wordt niet gewijzigd (eindhalte Centraal station en lus voor lokale bediening).

Komen er nieuwe eigen busbanen?

Ja, een nieuw AVANTI-plan wordt aan het busplan gelinkt voor de inrichting van nieuwe eigen banen voor het openbaar vervoer en meer bepaald voor de bussen.

Wat is het aandeel van nieuwe haltes die worden gecreëerd en waar worden deze gevestigd?

In wijken waar het busplan totaal nieuwe busbedieningen voorziet, moeten nieuwe haltes worden aangelegd. Om een idee te geven van de omvang: het gaat hier, voor beide rijrichtingen samen, om een honderdtal haltes. Het huidige net telt momenteel ongeveer 1.700 haltes (het betreft dus een toename van 5-6%). Door de reorganisatie van de bestaande lijnen zullen bestaande haltes ook moeten worden verplaatst. De aanleg van deze nieuwe haltes gaat verder.

Houdt het busplan rekening met de werkelijkheid op het terrein of berust het alleen op concepten?

Het busplan berust op concepten voor de uitbreiding van de capaciteit van het busnet, voor een beter comfort en nieuwe verbindingen naar wijken die momenteel weinig of slecht worden bediend. Er werd uiteraard rekening gehouden met de werkelijkheid op het terrein, maar sommige nieuwe inrichtingen zullen nodig zijn.

Hoeveel bijkomende chauffeurs vereist het busplan?

Voor het busplan zullen ongeveer 700 bijkomende chauffeurs nodig zijn.

Hoeveel bijkomende bussen vereist het busplan?

Er zullen ongeveer 150 bussen bij komen, waarvan een veertigtal elektrische bussen. Bovendien worden de oudste bussen vervangen door nieuwe hybride bussen, die minder vervuilend zijn dan de bestaande dieselbussen.

Waarom voorziet het busplan geen verbinding tussen de Keizer Karellaan en Simonis?

Het busplan streeft naar complementariteit met de overige openbaarvervoeroperatoren in Brussel. Dankzij de MOBIB-kaart is het vandaag eenvoudig om van het ene net op het andere over te stappen. De Lijn zorgt al voor een verbinding tussen de Keizer Karellaan en het stadscentrum via Simonis. In plaats van hetzelfde traject parallel te bedienen, geeft de MIVB de voorkeur aan een aanvullende verbinding tussen de Keizer Karellaan en de Heizel.

De aanleg van de nieuwe Wagenstraat in Ukkel tussen het station van Kalevoet en de Alsembergsesteenweg richting Stalle wordt al lang aangekondigd. Hoever staat het met dit project?

Het project is in volle ontwikkeling en hierbij wordt nauw samengewerkt met de gemeentes.

Westland Shopping van Anderlecht zal beter worden bediend. Is het mogelijk om in een halte te voorzien binnen het complex, zoals dit ook al gebeurt in andere steden?

Een eindhaltezone voor de 3 lijnen is momenteel in studie en hiervoor zal vervolgens een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.

Wordt er in een verbinding voorzien tussen Neder-Over-Heembeek en Haren?

Neen, een dergelijke verbinding is niet voorzien. Het is niet mogelijk om tussen alle wijken een rechtstreekse verbinding aan te bieden. Bovendien laat de huidige topologie van het net het niet toe om een buslijn vlot het kanaal te laten oversteken om deze twee wijken met elkaar te verbinden. Het busplan voorziet echter wel in een nieuwe buslijn nr. 56 die Neder-Over-Heembeek, Schaarbeek en de Europese wijk (Schuman) voortaan bedient. Deze verbinding maakt het mogelijk om het aantal aansluitingen vanaf Neder-Over-Heembeek naar vrijwel alle bestemmingen in het noordoosten van de stad te verminderen. Om bijvoorbeeld van Peter Benoit naar Evere Shopping te gaan moet een klant momenteel eerst buslijn 47 nemen, vervolgens tram 7 en daarna buslijn 66. Met het nieuwe busplan wordt het mogelijk om dit in twee stappen te doen door eerst de nieuwe buslijn 56 te nemen en nadien lijn 66.