Een mobieler Brussel

MIVB - STIB
BUSPLAN

Het Richtplan Bus, dat op 21 maart 2018 werd goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, voorziet in een volledige herziening van het Brusselse busnet.

Het heeft als doel de mobiliteit van morgen voor te bereiden door nieuwe lijnen te creëren, de aansluitingen te verbeteren en de capaciteit en de frequentie van de bestaande lijnen te verhogen. Het is een project dat loopt over meerdere jaren en de mobiliteit in onze hoofdstad geleidelijk zal verbeteren.

Wat omvat dit busplan nu precies?

Ondek het hier.